Maria Casamitjana Escobedo

Maria Casamitjana Escobedo

Tècnica de Suport
Telèfon:

Laboratori Malherbologia. Edifici 5b. Campus ETSEA

Tècnica superior en anàlisi i control (2003). Contractada com a Tècnica de Suport pel grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la Universitat de Lleida.