La producció de soja ecològica a Catalunya és viable: Innovacions tecnològiques per aconseguir-ho (PROSOY)

Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agrària ecològica. DARP. 

Catalunya i la UE importen el 97% de la soja que consumeixen. Tanmateix, la soja ecològica disposa d’un mercat en ple creixement. En les explotacions dedicades al porcí ecològic, l’autoabastiment de soja és una oportunitat per millorar-ne la competitivitat. No obstant, el control de la flora arvense és una de les majors limitacions del cultiu de la soja. PROSOY pretén fer viable la producció ecològica de soja amb el disseny i l’avaluació d’alternatives de maneig per a la producció de soja ecològica (AMSE) basades en l’ús de cobertes vegetals, innovacions en el control de la coberta i les arvenses, amb la participació de nombrosos agents del sector. Les AMSE seran avaluades en una finca de 5 ha localitzada a Juneda (Lleida). PROSOY es desenvoluparà entre el 01/01/2021 i el 31/12/2021. Es mesuraran variables de sòl, de cultiu (incloent la fixació de nitrogen mitjançant la anàlisi de l’isòtop estable 15-N) i de flora arvense. Alhora, s’utilitzarà el model de simulació STICS per a estimar l'impacte del clima sobre la viabilitat de les AMSE, donada la duració de PROSOY. El projecte compta amb la participació directa d’una munió d’agents del sector, un maneig basat en maquinària comercial i el feedback dels resultats preliminars del projecte EU LegumeGap, en el què participa l’equip de recerca.

Acció:
GRMEV Gencat
Referència:
ARP087/20/000001
Període:
2020 – 2021
Investigador/a
Tipus
Autonòmics