GRMEV Thesis Noemí Codina
Noemí Codina Pascual

Avaluació de camelina (Camelina sativa) com a alternativa de cultiu en sistemes de secà i regadiu pel maneig integrat de males herbes

En curs

La camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) és un cultiu oleaginós de la família de les Brassicaceae, de cicle curt i tolerant al fred i a les sequeres, que li permet una gran versatilitat de maneig. Degut al creixent interès que presenta tant des d’un punt de vista industrial com agronòmic, s’ha anat introduint en els nostres sistemes agrícoles de secà. L’objectiu que segueix la tesi és l’avaluació d’aquest cultiu com a eina pel maneig de poblacions de males herbes, valorant la varietat de camelina utilitzada, la data de sembra i la seva capacitat supressiva per competència respecte a les males herbes, entre els quals destaquen Avena sterilis, Anacyclus clavatus, Bromus diandrus, Lolium rigidum i Papaver rhoeas. També es valora la implementació de camelina als sistemes de regadiu i la seva capacitat supressiva sobre Chenopodium album, Polygonum aviculare i Xanthium spinosum. 
A partir dels primers resultats provisional s’ha observat que el retràs en la data de sembra de novembre a desembre redueix les infestacions de males herbes sense alterar significativament la productivitat; que el retràs de sembra a finals de gener, tot i millorar el control de males herbes, disminueix la productivitat, però menys que en un cereal; i que la camelina causa una reducció del fitness en males herbes dicotiledònies, però no en monocotiledònies.