Qué hacemos

Foto bromus diandrus

Què fem

Des de la universitat i el centre Agrotecnio, l’activitat del grup es centra en aprofundir en els processos ecològics intrínsecs dels agroecosistemes, en especial d’aquells protagonitzats per la flora arvense. Aquest coneixement es planteja des de la investigació en tots els camps relacionats amb la biologia, ecologia i maneig de les males herbes amb un clar objectiu vers la sostenibilitat de la producció, tant agronòmica com mediambiental. Tanmateix, el convenciment i compromís del grup amb la transferència de coneixement vers diferents agents del sector productiu (agents d’extensió, assessors, productors, empreses) esdevé un dels pilars de la seva activitat. A més, a partir de la seva activitat de recerca i transferència, el grup projecta els seus coneixements en aquelles activitats docents de grau i postgrau on participa.