Trabajos finales de grado

Maneig de cobertes vegetals en vinya ecològica i efecte sobre la qualitat del sòl
Autor: Wilson Escanilla
Año: en curs
Puntuación:

Grau d'Enginyeria Agrària

Cobertes vegetals i encoixinats en vinyes. Efecte sobre la flora arvense i vigor del cultiu
Autor: Roc Orengo
Año: en curs
Puntuación:

Grau d'Enginyeria Agrària

Maneig de males herbes en vinya amb cobertes vegetals i encoixinats orgànics
Autor: Àurea Guiu Espinal
Año: en curs
Puntuación:
Estudi de la resistència a herbicides inhibidors de la ALS en poblacions de mostassa borda (Sinapis arvensis) dels cereals d’hivern
Autor: Marc Bernad Pastoret
Año: 2022
Puntuación: Notable (7,6)

Grau d'Enginyeria Agrària

Adaptabilitat de 10 varietats de camelina a un clima Mediterrani sec
Autor: Guiu Montaner Gangolells
Año: 2022
Puntuación: Notable (8)

Grau d’Enginyeria Agrària

El paper de la diversitat de fonts de nutrients i de la fertilització del sòl en la competència entre cultius i males herbes
Autor: Clàudia Knudsen Esquerda
Año: 2021
Puntuación: Matrícula d'Honor (10)

Grau d’Enginyeria Agrària

Maneig de males herbes en vinyes ecològiques mitjançant la implementació d’encoixinats orgànics
Autor: Anna García Mòdol
Año: 2021
Puntuación: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Efecte supressiu de camelina sobre Papaver rhoeas i Chenopodium album
Autor: Sònia Escolà Sanjuan
Año: 2020
Puntuación: Notable (7)

Grau d’Enginyeria Agrària

Implementació i efecte competitiu de diferents cobertes vegetals en vinya per al control de Grama (Cynodon dactylon)
Autor: Ricard Fusté Mollà
Año: 2020
Puntuación: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Efecte herbicida de substàncies d’origen natural per al control de Conyza bonariensis
Autor: Irene Llobera Miró
Año: 2020
Puntuación: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Pràctiques culturals en l’optimització del maneig integrat de Papaver rhoeas i Lolium rigidum en cereals d’hivern
Autor: Joana Serrano Salgado
Año: 2018
Puntuación: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Gestió integrada de rosella (Papaver rhoeas) i margall (Lolium rigidum) resistents a herbicides en sembra directa
Autor: Joan Lluís Comas Font
Año: 2018
Puntuación: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Estudi dels mecanismes de resistència de tipus metabòlica a l'herbicida prosulfocarb amb inhibidors enzimàtics en biotips resistents de margall (Lolium rigidum)
Autor: Josep Llobet Lladó
Año: 2018
Puntuación: Notable (7)

Grau en Biotecnologia. Universitat de Vic

Modelització de l’emergència i del creixement fenològic de diverses males herbes de cultius d’hivern
Autor: Noemí Codina Pascual
Año: 2017
Puntuación: Excel·lent (9)

Grau d’Enginyeria Agrària

Estudi dels mecanismes de resistència de tipus metabòlic en Papaver rhoeas a 2,4-D
Autor: Maria Tricas Perramon
Año: 2017
Puntuación: Excel·lent (9).

Grau d’Enginyeria Agrària

Emergència i demografia de poblacions de rosella (Papaver rhoeas) resistents a herbicides en funció de diferents graus de maneig integrat
Autor: Carla Mascó Jou
Año: 2017
Puntuación: Excel·lent (9,5)

Grau d’Enginyeria Agrària

Efecte de la densitat i maneig de l’ordi “Hyvido” sobre la demografia i fitness reproductiva del margall (Lolium rigidum) i del brom (Bromus diandrus)
Autor: Marc Vilaseca Cama
Año: 2017
Puntuación: Notable (7)

Grau d’Enginyeria Agrària

Estudi d’estratègies alternatives al glifosat per al control de males herbes en el cultiu del presseguer
Autor: Miquel Castillo
Año: 2017
Puntuación: Aprovat (5)

Grau d’Enginyeria Agrària

Sectorització i cartografia del procés d’invasió de Periploca graeca L. en el curs baix del riu Segre
Autor: Marc Hidalgo Jiménez
Año: 2016
Puntuación: Matrícula d’Honor (10)

Grau de Geografia i Ordenació del Territori